LEASING SPRZĘTU IT


Współpracujemy z firmą

Leasing nowych drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych

Oferujemy możliwość leasingu sprzętu biurowego. Leasingujemy drukarki i urządzenia wielofunkcyjne zarówno monochromatyczne, jak i kolorowe.

Podstawowe parametry leasingu:

 • finansowanie w PLN lub EUR
 • stała, niska stopa procentowa
 • okres leasingu od 24 do 60 miesięcy
 • umowy od 4000zł/1000€ netto
 • leasing z umową serwisową FSMA

Leasing w kilku prostych krokach:

 • przygotowanie oferty
 • złożenie wniosku
 • otrzymanie decyzji odnośnie możliwości udzielania leasingu
 • przekazanie wymaganych dokumentów
 • podpisanie umowy
 • dostawa i instalacja przedmiotu leasingu

Zalety leasingu:

 • możliwość korzystania na bieżąco z możliwości coraz to bardziej zaawansowanych urządzeń
 • mały nakład własnych środków finansowych
 • leasing spłacany jest w równych, miesięcznych ratach w całym okresie umowy, niezależnie od wahań rynkowych
 • leasing jest zdecydowanie łatwiejszą i mniej skomplikowaną procedurą niż inne formy finansowania (prosta, przejrzysta umowa leasingu – 1 strona umowy, 3 strony OWUL)
 • wszystko w jednej firmie – sprzedaż, leasing i serwis
 • możliwość połączenia kontraktu serwisowego z leasingowym – jedna umowa, jedna faktura, jeden przelew za leasing i wydruki
 • wolne środki, które byłyby przeznaczone na zakup nowego sprzętu można przeznaczyć na bieżącą działalność
 • do zawarcia umowy wystarczą tylko dokumenty założycielskie firmy i dwa dowody tożsamości

FSMA- umowa pełnej obsługi serwisowe

W ramach współpracy z firmą XEROX, do nowych urządzeń tej firmy oferujemy Państwu także możliwość podpisania umowy serwisowej FSMA.

Kontrakt FSMA przypomina polisę ubezpieczeniową, która chroni w nagłych, nieprzewidzianych sytuacjach. Umowa FSMA jest korzystna dla klienta i zapewnia szybką, profesjonalną pomoc w trudnych przypadkach.


Najważniejsze korzyści:

 • w okresie umowy zagwarantowana pełna funkcjonalność urządzenia
 • 36 miesięcy trwania umowy lub dłużej
 • wizyta serwisu na żądanie klienta
 • czas reakcji od momentu zgłoszenia - 240 minut + dojazd
 • czas naprawy – 3 dni robocze (w przypadku przedłużenia się tego okresu zapewniamy urządzenie zastępcze)
 • wsparcie techniczne