EMERGENCY BUTTON


Dzięki przeniesieniu informacji na temat dróg ewakuacyjnych, rozmieszczenia sprzętu medycznego oraz możliwości zgłoszenia alarmu z poziomu nośnika multimedialnego uzyskujemy system odpowiedzialny za bezpieczeństwo obiektu. Dowolna, starannie doprecyzowana i spersonalizowana konstrukcja scenariuszy pozwala na błyskawiczny przepływ informacji alarmowych w czasie rzeczywistym.

Funkcjonalność:
wskazywanie dróg ewakuacji zgodnie ze scenariuszem strażaka
wskazywanie drogi do sprzętu ratowniczego
komunikacja z służbami ratowniczymi