Odzyskiwanie danych


Dzięki podpisanej umowie współpracy z Laboratorium Kryminalistyki Informatycznej świadczymy dla Państwa usługi związane z odzyskiwaniem utraconych danych z nośników. Laboratorium wyposażone jest w najnowocześniejszy sprzęt i oprogramowanie w Polsce.

Ekspertyzę możliwości odzyskania danych przeprowadzamy dla Państwa bez żadnych kosztów. Wynikiem ekspertyzy jest raport zawierający drzewo katalogów i plików, które jesteśmy w stanie odzyskać.

Odzyskujemy dane zarówno uszkodzone logicznie jak i fizycznie.

Oferujemy odzyskiwanie danych z:

  • nośników, które zostały sformatowane, uszkodzone fizycznie lub w przypadku uszkodzonego systemu plików
  • dysków twardych ATA, SATA, SSD
  • pamięci Flash
  • taśm magnetycznych
  • kart SIM
  • telefonów GSM

Gwarantujemy:

  • diagnozę przeprowadzoną przez specjalistę i przy użyciu profesjonalnego sprzętu
  • zachowanie tajemnicy odzyskanych danych (nasi pracownicy posiadają dostęp do dokumentów niejawnych, zastrzeżonych i tajnych)
  • bezpieczeństwo przechowywania nośników oraz danych (paczka rejestrowana oraz bezpieczna walizka do transportu. Laboratorium posiada odrębną sieć bez możliwości połączenia z Internetem)
  • profesjonalne i terminowe wykonanie usługi