Kasowanie danych


Niska świadomość na temat konieczności kasowania danych w naszym społeczeństwie powoduje, że informacje przechowywane w komputerach są lekceważone przez użytkowników. Książka telefoniczna zgrana z telefonu, kontakty z poczty elektronicznej, a często także bazy klientów oraz dokumentacja księgowa – część tych danych stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa lub jest chroniona w świetle ustawy o ochronie danych osobowych.

Sformatowanie twardego dysku nie powoduje usunięcia informacji na nim zapisanych. Aby mieć pewność, że wrażliwe i strategiczne dane użytkownika czy dokumenty elektroniczne objęte klauzulą poufności są nieodwracalnie zniszczone, trzeba zastosować specjalistyczny sprzęt, a działania związane z kasowaniem danych powinny być koordynowane przez specjalistów

Oferujemy usługę:


logicznego kasowania nośników danych

Usługę tę należy wykonać w przypadku chęci ponownego wykorzystania nośników danych, np. gdy zmieniamy użytkownika komputera lub odsprzedajemy sprzęt, który wcześniej użytkowaliśmy. Kasując nośnik danych programem dostarczonym przez 3S IT Sp. z o.o. otrzymujecie Państwo stuprocentową pewność, że danych nie da się ponownie odzyskać, co zostanie potwierdzone Certyfikatem Służb Kontrwywiadu Wojskowego.

fizycznego kasowania nośników danych

Posiadamy mobilną maszynę służącą do fizycznego kasowania danych Degausser. Dysk twardy po procesie fizycznego kasowania nie nadaje się do użytku. Degausser kasuje dane zawarte na wszystkich rodzajach nośników magnetycznych, m.in. dyski HDD, kasety, dyskietki czy taśmy streamer. Typ nośnika magnetycznego, który może być „degaussowany” zależy wyłącznie od jego wymiarów. Urządzenie nie wymaga specjalnie przystosowanego środowiska pracy.

Specyfikacja techniczna:

 • Nazwa: Degausser Mediaeraser MD103
 • Zasilanie: 230V AC 50/60 Hz
 • Czas operacji kasowania: 40 s/nośnik
 • Generowane pole magnetyczne: 9 000 Gaussów / 7 500 Oe
 • Degausser komorowy: Nie wymaga ręcznej obsługi kasowanego nośnika w polu magnetycznym
 • System odmagnesowywania: Pojemnościowy system wyładowujący
 • Temperatura pracy: 15 - 40 °C
 • Wilgotność otoczenia: 10% - 40% bez kondensacji
 • Maksymalny rozmiar nośnika: 170 x 130 x 35 mm
 • Rodzaje nośników: Dyski twarde 2,5', 3,5', taśmy DLT, LTO, 3490 i inne, dyskietki
 • Znak CE: tak

Lista dokumentów potwierdzających skuteczność działania Degausser'a MD-103:

 • Badania bezpieczeństwa środowiska pracy oraz skuteczności działania - Certyfikacja Służby Kontrwywiadu Wojskowego (Nr 1071/2010/JC SKW
 • Badania kompatybilności elektromagnetycznej przeprowadzone przez Laboratorium Badawcze i Wzorcujące EMAG
 • Badania poziomu hałasu przeprowadzone przez Laboratorium Bezpieczeństwa Pracy Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej
 • Badania pól magnetycznych przeprowadzone przez Laboratorium Wzorców i Metrologii Pola Elektromagnetycznego Politechniki Wrocławskiej
 • Badania powierzchni nośnika (twardy dysk) zawierającego dane oraz po procesie bezinwazyjnego usunięcia danych przeprowadzone przez Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN

Podpisana umowa z firmą utylizacyjną, uprawnia firmę 3S IT Sp. z o.o. do odbioru zużytego sprzętu od Kontrahentów co zapewnia kompleksowość usługi fizycznego kasowania nośników danych.