PLATFORMA ManageEngine


ServiceDesk Plus to oprogramowanie pomocy technicznej ze zintegrowanym zarządzaniem zasobami i projektami zgodne z wytycznymi ITIL. Jest dostępne w 29 różnych językach i wykorzystywane do zarządzania pomocą techniczną IT i zasobami przez ponad 85 tysięcy firm w 186 krajach.

ServiceDesk Plus – informacje ogólne:

  • zarządzanie incydentami - dzięki kompletnemu rozwiązaniu w zakresie zarządzania incydentami, możesz szybko przywrócić normalny tryb roboczy oprogramowania
  • Zarządzanie problemami - skutecznie wyeliminuj główną przyczynę problemu, a także problemy dotyczące awaryjnego rozwiązywania powtarzających się incydentów i zarządzaj automatyzacją
  • Zarządzanie zmianami - zapewnij natychmiastową, zorganizowaną obsługę wszystkich zmian infrastruktury IT. Automatyzacja przebiegu procesów
  • Katalog usług - promuj oferowane usługi i nadaj swojej działalności w branży IT nowy wizerunek, skonfiguruj przepływ pracy oraz automatyzację dla każdej kategorii usług i dostarcz je w umówionym czasie
  • CMDB - śledź i zarządzaj wszystkimi CI w jednym repozytorium. Zapewnij lepszy wgląd we wszystkie zasoby dzięki informacjom na temat wzajemnych powiązań oraz zależności wszystkich CI
  • Zarządzanie zleceniami zakupu i kontraktami - możliwość usprawnienia całego cyklu życia zlecenia zakupu, od chwili jego utworzenia do zatwierdzenia, dostarczenia oraz kontraktu na każde pojedyncze zakupy, a także ustrukturyzowanie wydatków IT
  • Raporty - dzięki intuicyjnym i przydatnym modułom raportowania oraz interaktywnym pulpitom nawigacyjnym będziesz wiedzieć, co się dzieje z Twoim helpdeskiem
  • Integracje - integracja się z wieloma platformami bezpośrednio z poziomu narzędzi do monitorowania, narzędzi do zarządzania użytkownikami, a także integracja w oparciu o API, pozwalająca zaoszczędzić czas i zasoby
  • Zarządzanie zasobami - zintegrowane zarządzanie zasobami umożliwia przeprowadzenie dokładnej ewidencji wszystkich zasobów w organizacji. Automatycznie skanuj i aktualizuj wszystkie zasoby
  • Zarządzanie projektami IT - moduł zarządzania projektami w ServiceDesk Plus to doskonale zintegrowane rozwiązanie, łączące helpdesk IT z zarządzaniem projektami. Zintegrowanie funkcji zarządzania projektami z Service Desk Plus, ułatwia administratorom IT zarządzanie projektami. To wspaniałe narzędzie do współpracy z różnymi zespołami i ekspertami. Niezależnie od wielkości projektu, możesz z łatwością śledzić projekty i nimi zarządzać