Obsługa informatyczna firm


Firma 3S IT Sp. z o.o. zajmuje się profesjonalnymi rozwiązaniami IT skierowanymi do sektora biznesowego. Usługa outsourcingu IT świadczona przez 3S IT Sp. z o.o. ma bardzo szeroki zakres i jest dostosowywana indywidualnie do potrzeb każdego Kontrahenta.

Wspieramy działania istniejącego już działu IT firmy, np. jako druga linia wsparcia lub przejmujemy cały zakres obowiązków działu IT. Pracownicy Wsparcia IT to zespół informatyków - audytorów, którzy ciągle doskonalą swoje umiejętności oraz zdobywają wiedzę w trakcie szkoleń i warsztatów, co potwierdzają certyfikaty takich firm jak: Microsoft, Apple, CISCO, AutoDesk, BSI.

W zależności od posiadanej przez Kontrahenta infrastruktury oraz Jego potrzeb, oferujemy kilka modeli współpracy:
 • działamy zdalnie
 • ustalamy godziny „dyżurów” u Kontrahenta
 • działamy na zlecenie

Świadczymy usługę outsourcingu IT gwarantującą określony czas reakcji oraz usunięcia usterki. Zdalna reakcja nie przekracza 2 godzin bez względu na miejsce siedziby Kontrahenta. W promieniu do 50 km od Łodzi jesteśmy w stanie zareagować osobiście do 4 godzin od momentu otrzymania zgłoszenia.

Magazyn sprzętu zastępczego dostosowujemy się do potrzeb Kontrahenta tak, aby "event techniczny" rozwiązać do 24h od momentu zgłoszenia.

3S IT Sp. z o.o. znajduje się na liście firm, które mogą przeprowadzać odbiór zużytego sprzętu elektronicznego i wystawia odpowiednie dokumenty potwierdzające utylizację. Dla Klientów współpracujących z nami na podstawie umów długoterminowych usługa utylizacji sprzętu elektronicznego świadczona jest bezpłatnie.

W zakres usługi outsourcingu IT wchodzą następujące czynności:

 • administrowanie infrastrukturą IT
 • II i III linia wsparcia
 • zdalne i osobiste wsparcie IT
 • backup
 • audyty ISO (audytorzy certyfikowani przez IRCA)
 • audyt oprogramowania i sprzętu
 • zabezpieczenia danych i infrastruktury
 • odzyskiwanie danych z nośników
 • kasowanie nośników danych
 • odbiór i utylizacja zużytego sprzętu elektronicznego
 • dostawa, montaż oraz konfiguracja sprzętu i oprogramowania
 • szkolenia dla pracowników z zakresu obsługi sprzętu i oprogramowania
 • doradztwo informatyczne
 • optymalizacja kosztów związanych z infrastrukturą informatyczną

Środowiska systemów operacyjnych, które obsługujemy:

Na życzenie Kontrahenta zapoznamy się z każdym innym systemem operacyjnym w celu jego administrowania.