WIRTUALNA RECEPCJA


Minimalizacja kosztów pracy ludzkiej niesie ze sobą minimalizację prawdopodobieństwa wystąpienia błędów. System informatyczny zapewnia bezawaryjną i niezależną od człowieka obsługę. Wirtualna recepcja pozwala na wcześniejszą awizację gości oraz pracowników firm zewnętrznych. Na podstawie podanych informacji może udzielać lub odmawiać pozwolenia, powiadamiać o koniecznych do wykonania czynnościach i wreszcie wydawać odpowiednie karty dostępowe z zakodowanymi informacjami o posiadaczu. Integracja rozwiązania z systemem kontroli dostępu pozwala na bezobsługowe zarządzanie i kontrolę ruchu w obiekcie.

Funkcjonalność:
zarządzanie wizytami w firmie/obiekcie
intuicyjny interfejs aplikacji
automatyczne potwierdzenia wizyt i udzielanie zezwoleń wejścia na teren firmy
powiadamianie o awizacji przy użyciu wiadomości SMS oraz mail
weryfikacja oczekujących gości przy użyciu wiadomości SMS, kodu QR, dowodu osobistego, paszportu
panel dostępu dla wielu podmiotów w ramach jednego systemu (np. najemcy biurowca)
programowanie i wydawanie kart kontroli dostępu

Możliwość rozszerzenia integracji o:
system kontroli wjazdu na parking (szlaban, brama wjazdowa)
system rezerwacji sal
aplikację wayfinder
aplikację Contactor