APLIKACJA CONTRACTOR


Żmudny proces awizacji, uzyskiwania pozwoleń na prace, setki koniecznych do podpisania papierowych dokumentów od dziś może zastąpić jedna kompleksowa aplikacja. Pozwala ona w kilku prostych krokach zrealizować wszystkie te operacje. Integracja z modułem szkoleń i kontrolą dostępu eliminuje z całego procesu konieczność nadzoru ludzkiego - nad wszystkim czuwa system. Generuje potrzebną dokumentacje, nadzoruje przepływ informacji, przypomina o niezrealizowanych akcjach, pomaga dopilnować terminów, określa role poszczególnych użytkowników w konkretnych procesach.

Aplikacja Contractor realizuje poniższe procesy:
wydawanie zezwoleń na pracę - implementuje work flow obowiązujący w Przedsiębiorstwie
awizacja prac podwykonawcy
przeprowadzanie, ewidencja i koordynacja szkoleń BHP
nadawanie uprawnień do stref Kontroli Dostępu
wskazywanie drogi
ocena jakości pracy
monitorowanie lokalizacji podwykonawców w czasie rzeczywistym
raportowanie

Integruje się z:
aplikacją wayfinder
emergency button
systemem rezerwacji sal Syrius